Monday, March 28, 2011

Trein en tram rond Arnhem lezing op 30 maart 2011

In de negentiende en begin twintigste eeuw ontstond in Nederland een dicht net van spoor- en tramwegen, dat bepalend was voor het succes of het achterblijven van steden en dorpen. Goede aansluiting op spoor- en tramwegen betekende welvaart: door de komst van industrie, bevolkingsgroei en toerisme. Ook de ontwikkeling van Arnhem is in hoge mate beïnvloed door de komst van de spoor- en tramwegen. Door de betere verbindingen vestigden rijke Nederlanders zich graag in de omgeving van Arnhem en ontstonden de landgoederen en buitenhuizen in wat later zou worden genoemd het Gelders Arcadië, met Arnhem als belangrijkste kern. Er waren echter ook veel nadelige effecten. Bekend is wellicht het verzet tegen de verlenging van de spoorlijn naar Duitsland over een verhoogd spoor, dat nu nog als een barrière door de stad loopt. Minder bekend is dat de nieuwe tramverbindingen naar Oosterbeek en Velp rond 1900 hebben geleid tot een ongewenste uittocht van een deel van de middenstand naar de omliggende dorpen.
Architect en stedenbouwkundige Wim Lavooij welk een enorme invloed Arnhem heeft ondervonden en eigenlijk nog steeds ondervindt van de spoorwegen, met als laatste ontwikkeling het plan Arnhem Centraal. Hij maakt daarbij gebruik van veel kaarten, foto's en tekeningen, die voor velen van u wellicht nieuw zijn.

Volksuniversiteit Arnhem
tijd: woensdag 30 maart 2011  20:00-22:00 uur
plaats: Zalencentrum De Coehoorn Coehoornstraat 17 ARNHEM
docent: W.H. (Wim) Lavooij
prijs: € 10,00

Thursday, February 10, 2011

Henk Wiggerts in Historische Herberg

Henk Wiggerts heeft zelf op 11 februari 2011 zijn verhaal verteld over de Arnhemse tram die hij zo intens meebeleefde voor en  in de Arnhemse oorlogstijd.
Verderop deze weblog staan al grote delen van de geschriften van Henk Wiggerts gepubliceerd maar de unieke kans om deze vitale 80-er zelf te horen verhalen over zijn indrukwekkende geschiedenis, dat mag een Arnhemse tramliefhebber niet missen.Waar:  Historische Herberg in het Bezoekerscentrum Sonsbeek aan de Zijpendaalseweg 24a .

U heeft daar meteen  kunnen meebeleven hoe de bekende cabaretière Hester Macrander de miljoenen verslindende restauratie van de Eusebiuskerk onder vuur nam in een cabareteske column.