Sunday, September 20, 2009

Eindpunt lijn 1 in Oosterbeek

In 1900 rijdt nog de paardetram van Oosterbeek naar Arnhem en Velp. In 1912 gaat de elctrische tram van de GETA naar Oosterbeek rijden (1911 al in Arnhem).
Eindpunt GETA lijn1 Oosterbeek rond 1935. Op de achtergrond het nog bestaande pand van Hotel Vreewijk.

In Oosterbeek eindigde de GETA lijn1 midden op de Utrechtseweg tussen het lommerrijke hotel Schoonoord en hotel Vreewijk. Er was geen keerlus. De stroomafnemer werd omgezwaaid en de tram reed in de andere richting terug. Op latere trams is een tweerichting bruikbare stroomafnemer geplaatst. Indien een aanhanger aanwezig was werd ook nog via een parallelspoor de motorwagen weer naar de kop gereden.